Tevékenységeink

A Technológia- és Tudástranszfer Központ legfontosabb feladatai:

 • a Nyíregyházi Egyetemen folyó innovációs folyamatok intézményi szintű harmonizálása és koordinálása,
 • a Nyíregyházi Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs eredményeinek bemutatása, terjesztése, az eredmények hasznosításának elősegítése,
 • külső partnerekkel való kutatási, fejlesztési és innovációs együttműködés kialakítása (projektgenerálás),
 • az intézmény szellemi tulajdon kezelési szabályzatának folyamatos gondozása,
 • a szellemi alkotások értékesítésének és piaci hasznosításának menedzselése, az ehhez tartozó intézményi pénzügyi keret kezelése és az előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése,
 • egyetemi tudástérkép (kompetencia) kialakítása, folyamatos frissítése,
 • K+F+I szolgáltatások és eredmények üzleti hasznosítása,
 • közreműködés az Innováció és kutatásmenedzsment képzések szervezésében az Egyetem oktatói, kutatói és hallgatói részére,
 • közreműködés a hallgatói innováció és start up vállalkozások létrehozásában, azok támogatása, inkubálása, menedzselése, az ezt támogató pénzügyi eszközök (Proof of Concept Alap) koordinálása,
 • hazai és nemzetközi K+F pályázatok információs pontjának működtetése.

Feladataink

A Technológia- és Tudástranszfer Központ tevékenységének alapvető feladata, hogy kapcsolatot alakít ki a kutatók és az üzleti világ szereplői között.

 • a Nyíregyházi Egyetemen születő gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredményeinek és az innovatív ötleteknek proaktív felkutatása, befogadása, vizsgálata és védelme,
 • az egyetemen születő szellemi alkotások hatékony és optimális gazdasági hasznosítása (licencia eladás, szabadalmaztatás, spin-off cégek alapítása, üzletfejlesztési és jogi tanácsadás),
 • az egyetem oktatói, kutatói és hallgatói számára hazai és nemzetközi ipari-gazdasági együttműködési kapcsolatok kiépítése és menedzsmentje,
 • az egyetem kutatóinak tájékoztatása és folyamatos továbbképzése a technológia transzferrel kapcsolatos kérdésekben,
 • az egyetemen folyó kutatások, kísérleti fejlesztések folyamatos nyomon követése, a K+F+I portfolió (kompetencia térkép) kereshető adatbázisának építése;
 • az egyetem szempontjából stratégiai iparágak hazai és külföldi nagyvállalataival, ill. kkv-ival való folyamatos és gyümölcsöző kapcsolattartás.