Projektek, kutatások

A projekt/kutatás megnevezése A projekt/kutatás kódja, azonosítója A Projektvezető neve A Projektvezető azonosítója NEPTUN kódja A Kutató neve A Kutató személyi azonosítója NEPTUN kódja A kutatást végző szervezeti egység neve A Konzorciumi / Kutatási Partner neve A projekt/kutatás rövid leírása Mely IPARÁG számára releváns a projekt? A Projekt tudományági besorolása A projekthez/kutatáshoz kapcsolódó Kulcsszavak
A klímaváltozás hatásainak mérése a hosszútávon vonuló madárfajoknál: esettanulmány a magyar partifecske (Riparia riparia) állomány alapján NKFIH K 120348 Prof. Dr. Szép Tibor Prof. Dr. Szép Tibor Környezettudományi Intézet
  Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
A hosszútávon vonuló madárfajok jelentős állománycsökkenést mutatnak Európában és Észak-Amerikában egyaránt az elmúlt 20-30 év során. Tipikus példája ennek a Tisza magyar szakaszán fészkelő partifecske állomány, amely az 1990-es 33 000 párról 2015-re 3 000 páros állományra zsugorodott. Milyen okai vannak a globális csökkenésnek a hosszútávon vonuló madarak esetében? A fő feltételezett okok a globális klímaváltozás mellett a fészkelő, vonuló és telelő területek élőhelyeiben bekövetkezett változások. E nagy jelentőségű kérdés megválaszolásához átfogó és részletes adatokra van szükség azon területekről, amelyeket az egyedek éves életciklusok során használnak. E populációk esetében ezen információk nagyon ritkán állnak rendelkezésre, amelyek ugyanakkor alapvetőek a klímaváltozás hatásainak feltárásához. Projektünkben az eddigi kutatási munkánk továbbfejlesztésével kívánjuk mérni a partifecske költési sikerét, kondícióját és túlélését az általuk használt kiterjedt területeken. Három fő kérdésre keressük a választ a korábban gyűjtött kiterjedt és újonnan gyűjtött adatokra épülő kutatásaink alapján. Kutatásunk az egyik legátfogóbb kvantitatív vizsgálata a hosszútávon vonuló fajoknak Közép-Kelet Európában. Munkánk nemcsak a populációdemográfia és a konzervációbiológia, hanem az evolúció biológia területén is jelentős eredményeket mutathat fel, mint a klímaváltozásnak a vonuló állatfajokra gyakorolt hatásának részletes esettanulmánya. Egyéb Természettudományok - Biológiai tudomány
partifecske, Tisza, monitoring, vonuló madarak
A középiskolai tanárok és diákok információs műveltséggel kapcsolatos tudásának és a fejlesztés módszereinek, lehetőségeinek a kutatása, a digitális kultúra veszélyei és lehetőségei, valamint a kritikai gondolkodás és az információs műveltség kapcsolata. Tomori Tímea JIV40H Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
  Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport (Eger) Prof. dr. Aczél Petra (Corvinus Egyetem) Dr. habil. Andok Mónika (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) Dr. Balázs László (Dunaújvárosi Egyetem) Dr. Hulyák-Tomesz Tímea (Eszterházy Károly Egyetem) Dr. Szőke – Milinte Enikő (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) Dr. H. Varga Gyula (Eszterházy Károly Egyetem) Comenius Kommunikációs Kutatócsoport (Sárospatak) Finta Éva (EKE Comenius Campus) Kalóné Gyenes Réka (Eszterházy Károly Egyetem, Gyakorlóiskola) Dr. Kissné Gombos Katalin (EKE Comenius Campus) Dr. Kökényesi Nikoletta (EKE Comenius Campus) Dr. Remeczkiné Toma Kornélia (EKE Comenius Campus) Dr. Sándor Zsuzsanna (EKE Comenius Campus) Varga-Novákovits Zsuzsa (EKE Comenius Campus) Dr. H. Varga Gyula (Eszterházy Károly Egyetem) Dr. Hulyák-Tomesz Tímea (Eszterházy Károly Egyetem) Eszterházy Károly Egyetem, Iskolapedagógia Kutatócsoport Információs Társadalom Kutatóműhely (Eger) Dr. Koltay Tibor (EKE Jászberényi Campus) Dr. Furcsa Laura (EKE Jászberényi Campus) Vincas Grigas (Vilnius-i Egyetem) Anna Miereczka (Warsaw-i Egyetem)
A magyar, lengyel és litván középiskolák (200 legjobb intézményeinek) információs műveltséggel kapcsolatos ismereteire vonatkozó standardizált kérdőív létrehozása. Az érintett országokban a középiskolai tanárok információs műveltséggel kapcsolatos tudásának, attitűdjeinek felmérése, összehasonlítása, valamint a fejlesztéshez szükséges módszertani kultúra feltérképezése. Humán tudományok - Nyelvtudomány
transzverzális kompetenciák, tantervelmélet, iskolapedagógia, információs műveltség
A lovasterápia hatása a hangképzésre. Érzelmek vizsgálata spontán narratívákban a tartalomelemzés módszerével. Dr. Schéder Veronika PhD YH91JS Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Hipotézisünk szerint a lépő ló mozgásának a rajta ülő emberre gyakorolt izomlazító hatása a beszédképzésben részt vevő szervek izomcsoportjait is érinti, ennek eredményei tükröződnek az oszcillogramokon. Ép nyelvi fejlődésű, illetőleg izomtónus-problémákkal küzdő beszélőkkel felvett hangminták elemzésén keresztül mutatjuk be, hogyan befolyásolja a lovaglás a hangmagasságot, azaz a hangszalagrezgések gyakoriságát Humán tudományok - Nyelvtudomány
pszicholingvisztika, beszédelemzés, lovasterápia, érzelmek és nyelv, tartalomelemzés
A neologizmusok szótárszerű feldolgozása, az új szavak szóalkotási módjainak számbavétele, a jellemző tendenciák felvázolása és a funkcionális-stilisztikai szempontú vizsgálata. Dr. habil. Minya Károly W7S3L2 Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
  Dr. habil. Balázs Géza egyetemi tanár, ELTE
A szinkron megközelítés, azaz a nyelv jelen idejű vizsgálata a nyelvtudomány meghatározó aspektusa. Ahhoz, hogy a neologizmusokat több szempontból meg lehessen vizsgálni, nyilvánvalóan ki kell tágítani a nyelvújítás fogalmát. Humán tudományok - Nyelvtudomány
szókincstan, lexikográfia, neologizmus
A történelmi Magyarország északkeleti régiójának (Bereg, Máramaros, Ugocsa, Ung) történeti hely- és személyneveinek összegyűjtése, feldolgozása Dr. Sebestyén Zsolt CTE4PJ Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
  ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Dialektológiai Tanszék, DE Magyar Nyelvészeti Tanszék
A kutatás célja négy egykori magyar vármegye (Bereg, Máramaros, Ugocsa, Ung), illetve a mai Kárpátalja történelmi és mai személy- és helynévanyagának a feltárása, összegyűjtése, valamint közreadása Humán tudományok - Nyelvtudomány
Nyelvtörténet, névtan, névtörténet
Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Miklós Jutka, Nagy Gáspár munkásságának kutatása. Dr. Karádi Zsolt WV8FN3 Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
  Végh Béla, Sugárút szerkesztősége Jánosi Zoltán, Magyar Napló Vitéz Ferenc, Debreceni Református Hittudományi Egyetem az ELTE és a Debreceni Egyetem intézetei
Mind a transzilván, mind a regionális, mind a népi-, nemzeti irodalmak kutatásához ihletet adott az a tény, hogy a nevezett szerzők évfordulóit ünnepelhettük. A csengeri Ady-, a nyíregyházi Krúdy-, és Móricz-konferenciák alkalmat adtak a legújabb eredmények felmutatására. Humán tudományok - Irodalom
Erdélyi irodalom; Áprily Lajos költészete; Krúdy Gyula, Ady Endre, Miklós Jutka, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Móricz Zsigmond és Nagy Gáspár munkássága
Az abszurd a magyar irodalomban. A hatalom és ez egyén viszonyának ábrázolása Dr. Antal Balázs CMDD52 Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
  Partium Kutató Intézet (PKE, Nagyvárad)
A kutatás a ’60-as, ’70-es évek magyar prózájának jelentékeny vonulata újraolvasásával azokat a beszédmódokat és eljárásokat tárja fel, amiket a hatalomról való beszéd leuraltságának kijátszására alakítottak ki hazai és határon túli magyar írók. A vizsgálat a korszak prózaműveinek interpretációjával a prózafordulat előtörténetének mélyebb megismeréséhez kíván hozzájárulni. Humán tudományok - Irodalom
20. századi magyar irodalom
Az angol idiómák, variálhatóságuk, variálhatóságuk okai Lukács Béla RCBNMJ Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
  Debreceni Egyetem, Angol Nyelvészet Doktori Iskola, Dr. Cserép Attila
A kutatási tervem célkitűzéseinek teljesítését követően képes leszek arra, hogy alaposan átlássam eme rendkívül komplex témát, miáltal egy viszonylag új, viszont - a szakirodalom szerint - kifejezetten eredményes módon oktathatom majd a hallgatóimnak az angol idiómákat. Humán tudományok - Nyelvtudomány
angol idióma
Belsőégésű motorok LPG-dízel rendszereinek vizsgálata ERNYO_12-1-2012-0009 Dr. Lengyel Antal bxe8hv Krajnyik Károly dvyiyq Műszaki és Agrártudományi Intézet - Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék
  MOL NYRt.
Vizsgálatokban egy Common-Rail rendszerű motornál végeztünk méréseket, s annak alapján adtunk választ a motor meglévő szabályozási rendszerének, környezeti kibocsátásainak és motor üzemi jellemzőinek változására a tiszta gázolaj és az LPG – gázolaj üzemű motorüzemekben. Kutatók: Dr. Lengyel Antal, Krajnyik Károly, Lajtos István Gépjárműipar Műszaki tudományok - Mérnöki tudományok
motorikus égés, fajlagos fogyasztás, gyulladási hőmérséklet, füstgáz-összetevők, Diesel-motor
Édesburgonya komplex hasznosítása és egészségmegőrző élelmiszerek előállítása – technológia és termék know-how, élettani hatásvizsgálatok. GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00175 Tarek Mohamed Dr. habil. Antal Tamás AGUZOS Műszaki és Agrártudományi Intézet - Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék
  Nyírségi Édesburgonya Zrt., Kisvárda
Édesburgonya komplex hasznosítása és egészségmegőrző élelmiszerek előállítása Agrár- és élelmiszeripar Természettudományok - Agrártudomány
szárítás, zöldség
Emlékezetformák megjelenései az 1930-as évek angol regényirodalmában. A klasszikus modernizmus és a későmodernizmus közötti átmenet tanulmányozása az angol elbeszélő prózában. Dr. Tukacs Tamás V1NUWD Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
A harmincas évek egyes angol regényei határozott elmozdulást jeleznek a húszas évek magas modernizmusának emlékezetstratégiáihoz képest, amennyiben kétségbe vonják ez utóbbinak az emlékezetre vonatkozó totalizáló igényeit. A korszak vizsgált regényeiben az emlékezet patologikus működésének eredménye, hogy az önmagába zárt, esztétikai funkcióval rendelkező, teljességre és mélységre törekvő jelenlét nem valósulhat meg. A harmincas éveknek az emlékezetstratégiák szempontjából vizsgált szövegei újabb támpontot nyújtanak a klasszikus modernista és a késő modernista szövegek összehasonlításához. Humán tudományok - Irodalom
angol irodalom, modernizmus, 1930-as évek, emlékezet, trauma, nosztalgia, melankólia
Modernizmus az ukrán hatvanasok kis prózájában, a hatvanasok prózájának magyar nyelvű műfordításai. Dr. Balla Evelina VT1DXO Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
A tudományos munka tárgya a XX. század második felében fellépő ukrán kispróza, különös figyelmet szentelve a stílusok sokféleségére és a líraiság elemeinek a hatvanasok novellisztikájában. Humán tudományok - Irodalom
ukrán irodalom, hatvanasok, kis próza, poétika, műfordítás.
Onomasztikai vizsgálatok a XIV– XV. századi ukrán–moldvai oklevelekben Dr. Stefuca Viktória SVF3XI Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
A kutatás során a magyar vonatkozású személy és méltóságnevek előfordulását vizsgálom a XIV–XV. századi moldvai-ukrán oklevelekben. A magyar nevek az ukrán nyelvbe leginkább a moldvai nyelv közvetítésével kerültek be. Több publikációban került sor a magyar személy- és méltóságnevek vizsgálatára. Humán tudományok - Nyelvtudomány
onomasztika, személynevek, méltóságnevek, XIV– XV. századi ukrán-moldvai oklevelek
Stílus- és motívumkutatás Dr. Ajtay-Horváth Magda UGL5FS Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Az azonos stílusirányzathoz (szecesszió, art nouveau) tartozó magyar nyelvű és angol nyelvű műalkotások (versek és prózai alkotások) vizsgálata a stilisztikai összehasonlítás illetve a fordításstilisztika módszerével. Továbbá az angol irodalmi alkotások (Poe, Shakespeare) magyar fordításának vagy fordításainak, az újrafordításokat életre hívő társadalmi, kulturális kontextusoknak a vizsgálata. Humán tudományok - Nyelvtudomány
Stilisztika, komparatív stilisztika, fordítástudomány, a fordítás pragmatikája, interkulturális kommunikáció