Területi Innovációs Platform

TERÜLETI INNOVÁCIÓS PLATFORM MEGHATÁROZÁSA

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) és a Nyíregyházi Egyetem (NYE) 2021. április 4-én megalapította a Területi Innovációs Platformot (TIP). A Nyíregyházi Egyetem tudáscentruma köré szerveződő új TIP a térség innovációs szereplőinek egyszerre biztosít lehetőséget az innovációs szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma megerősítésére, együttműködések kialakítására és új szakmai alapok létrehozására. A belépő tagok időben értesülnek az aktuális hazai és nemzetközi innovációs pályázatokról, hatékonyabb forrásfelhasználásra lesznek képesek, a tevékenységük során pedig közvetlenül hozzáférnek az egyetem kutatás-fejlesztési kapacitásaihoz, így az innovációs folyamatok aktív résztvevőivé válnak.

A Területi Innovációs Platform ösztönzi a szereplőket az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázására, a hálózatosodásra, az egyetemi kutatási kapacitások és infrastruktúrák kihasználására, valamint a nagyvállalati és nemzetközi kapcsolatok kialakítására.

A Területi Innovációs Platform szereplők együttműködése érdekében egy-egy térség legfontosabb innovációs szereplőit kívánja összekapcsolni a lehető legszélesebb körben. A TIP-hez való csatlakozásra lehetőség nyílik valamennyi mikro-, kis- és középvállalkozás, nagyvállat, kutatóintézet, startup, klaszter, inkubátor, akcelerátor, kamara illetve egyéb jogi személyek számára.

A kezdeményezés révén a csatlakozott tagok

 • aktív résztvevőkké válnak az innovációt érintő országos szakmai programok kialakításában, megismerhetik a legfrissebb KFI szakpolitikai irányokat,
 • hatékonyabb forrásfelhasználásra lesznek képesek,
 • értesülnek az aktuális hazai- és nemzetközi innovációs pályázatokról és forrásokról,
 • közvetlenül hozzáférhetnek az egyetemek által nyújtott KFI kapacitásokhoz és szolgáltatásokhoz.

A TIP CÉLJA
Fontos, hogy a régiókban tudásközpontként működő, az innovációs térben egyre meghatározóbb szerepet betöltő egyetemi központok kitárják kapuikat a helyi ökoszisztéma szereplői előtt, lehetőséget teremtve számukra az elérhető innovációs szolgáltatások és kutatási infrastruktúrák, erőforrások közvetlen megismerésére. Kiemelt cél továbbá, hogy a megújuló regionális innovációs terek önszerveződései nyomán létrejöjjenek olyan egységes kommunikációs felületek, platformok, amelyek képesek a helyi szintű KFI irányok szakmai szempontú együttes megtárgyalására, szakértői szintű előkészítésére, társadalmasítási folyamatok lefolytatására.

INNOVÁCIÓS SZEREPLŐK ÖSSZEKÖTÉSE
 • tudás-, és információáramlás
 • könnyebb kapcsolatépítési lehetőség
 • földrajzi és szakmai területeken átívelő együttműködések
TIP KÖZPONTOK
A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a felsőoktatási és kutató intézmények, vállalkozások, szakmai szervezetek és a szakpolitikai döntéshozók kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek. A TIP-ek központja a meglévő tudás, a rendelkezésre álló eszközpark, a labor és a technológiai háttér miatt a hazai felsőoktatási intézmények.
A TIP egy nyitott szerveződés, amely csatlakozásra ösztönzi a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, nagyvállalatokat, kutatóintézeteket, startupokat, klasztereket, inkubátorokat, akcelerátorokat, kamarákat illetve egyéb jogi személyeket.
A TIP egy nyitott szerveződés, amely csatlakozásra ösztönzi a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, nagyvállalatokat, kutatóintézeteket, startupokat, klasztereket, inkubátorokat, akcelerátorokat, kamarákat illetve egyéb jogi személyeket.
PIACI IGÉNYEK ÉS EGYETEMI KAPACITÁSOK ÖSSZEHANGOLÁSA
Az egyetemek olyan tudáskapacitással rendelkeznek, amely a vállalkozások nagy részének szinte azonnali megoldást nyújthatnak a termék- vagy szolgáltatásfejlesztési kihívásaikra. A piaci információk, trendek és igények megismerése további eszközbeszerzéseket és fejlesztéseket generálhat.
Az így kialakult hálózat révén, egy helyen összpontosul a különféle szereplők által felhalmozott tudás, miközben új nézőpontokat, perspektívákat hoznak a közösségbe.

TIP-EK KIALAKÍTÁSA
A TIP-ek az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) és a felsőoktatási intézmények bázisán alakultak meg.

MŰKÖDÉS
A TIP-ek helyi szinten működnek az NKFIH koordinálásával elsősorban tematikus, szakmai rendezvények, workshopok, továbbá az információáramlást elősegítő hálózat keretében, ezáltal elősegítve az információátadást, a tudástranszfert, valamint az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést.

TIP EREDMÉNYEK

A TIP-HEZ CSATLAKOZOTT TAGOK
 • megismerhetik a legfrissebb KFI szakpolitikai irányokat;
 • értesülhetnek az aktuális hazai- és nemzetközi innovációs pályázatokról, forrásokról és információkról;
 • hatékonyabb forrásfelhasználásra lesznek képesek;
 • közvetlenül hozzáférhetnek az egyetemek által nyújtott KFI kapacitásokhoz és szolgáltatásokhoz;
 • bővíthetik szakmai kapcsolataikat;
 • bemutatkozhatnak / részt vehetnek KFI eseményeken.

MEGALAPÍTOTT TIP-EK
 • Miskolci Egyetem Területi Innovációs Platform - Miskolc
 • Debreceni Egyetem Területi Innovációs Platform - Debrecen
 • Széchenyi István Egyetem Területi Innovációs Platform - Győr
 • Pécsi Tudományegyetem Területi Innovációs Platform - Pécs
 • Szegedi Tudományegyetem Területi Innovációs Platform - Szeged
 • Budapesti Területi Innovációs Platform*
 • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Területi Innovációs Platform - Gödöllő
 • Pannon Egyetem Területi Innovációs Platform - Veszprém
 • Nyíregyházi Egyetem Területi Innovációs Platform - Nyíregyháza
 • Dunaújvárosi Egyetem Területi Innovációs Platform - Dunaújváros
 • Neumann János Egyetem Területi Innovációs Platform - Kecskemét
 • Soproni Egyetem Területi Innovációs Platform - Sopron
 • Eszterházy Károly Egyetem Területi Innovációs Platform - Eger

TIP-HEZ CSATLAKOZOTT ORSZÁGOS SZAKMAI SZERVEZETEK
 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
 • Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)
 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Bay Zoltán)
 • Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
 • Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)

CSATLAKOZÁS
Folyamatos csatlakozási lehetőség biztosított valamennyi hazai innovációs szereplő számára. Az érdeklődök az NKFIH honlapján elérhető csatlakozási nyilatkozat kitöltésével válhatnak TIP taggá, a kitöltést követően a kiválasztott TIP-hez szükséges eljuttatni a dokumentumot.
A csatlakozás ingyenes, és nincsen tagdíjfizetési kötelezettség.
A létrejött Területi Innovációs Platformokra vonatkozó bővebb információk és a csatlakozási nyilatkozat az NKFIH honlapján érhető el:


A Nyíregyházi Egyetem-Területi Innovációs Platform alapító nyilatkozata a következő linken tekinthető meg: LINK

A Nyíregyházi Egyetem-Területi Innovációs Platform csatlakozási nyilatkozata a következő linken érhető el: LINK

Amelyet a tti@nye.hu címre szíveskedjenek megküldeni. Amennyiben további kérdése merül föl, kérjük tti@nye.hu e-mail címre küldje meg részünkre.