Szolgáltatások

A szolgáltatás megnevezése A szolgáltatást végző Szervezeti egység A szolgáltatást végző Felelős személy A szolgáltatást végző személy tapasztalata A szolgáltatás rövid leírása Mely IPARÁG számára releváns a szolgáltatás? A szolgáltatás tudományági besorolása
A magyar köznevelési rendszer Alkalmazott Humántudományok Intézet Dr. Márton Sára Katalin Közel 30 éves felsőoktatási tapasztalat és 10 év közoktatási rendszerben eltöltött tanári tapasztalat. Nevelőtestületi értekezletekre/műhely beszélgetésekre ajánlott előadási témák Egyéb Társadalomtudományok - Neveléstudomány
Alapvető molekuláris biológiai vizsgálati módszerek, összehasonlító vizsgálatok. Technológia és Tudás Transzfer Iroda Dr. Bodó Enikő Egyéb
Alapvető sejtélettani jelenségek (sejtosztódás, apoptózis, életképesség, oxidatív kapacitás) in vitro összehasonlító vizsgálata. Technológia és Tudás Transzfer Iroda Dr. Bodó Enikő Egyéb
Alkaloid tartalom kvantitatív meghatározása máktokból Technológia és Tudás Transzfer Iroda Dr. Cziáky Zoltán Alkaloid tartalom kvantitatív meghatározása máktokból Agrár- és élelmiszeripar Élettelen természettudományok - Kémia
Allergén hatású ágensek mikrobiológiai vizsgálata Környezettudományi Intézet Dobróné Dr. Tóth Márta Mikrobák, pollen, dombaspórák azonosítása, vizsgálati módszerek alkalmazása Allergén hatású ágensek monitorozása, mennyiségi vizsgálata, identifikálása Agrár- és élelmiszeripar Természettudományok - Környezettudomány
Az Európai iskolarendszerek jellemzői Alkalmazott Humántudományok Intézet Dr. Hollósi Hajnalka 14 éve dolgozom a felsőoktatásban, elsősorban a tanárképzés területén rendelkezem széleskörű tapasztalattal, továbbá középiskolában is eltöltöttem közel hat évet. Rendelkezem továbbá vizsgaelnöki tapasztalattal is, hét éve folyamatosan kapok felkérést OKJ-s vizsgákra az oktatás szakmacsoport területén. Nevelőtestületi értekezletekre/műhely beszélgetésekre ajánlott előadási témák Egyéb Társadalomtudományok - Neveléstudomány
Az Európai Unió oktatáspolitikája Alkalmazott Humántudományok Intézet Dr. Hollósi Hajnalka 14 éve dolgozom a felsőoktatásban, elsősorban a tanárképzés területén rendelkezem széleskörű tapasztalattal, továbbá középiskolában is eltöltöttem közel hat évet. Rendelkezem továbbá vizsgaelnöki tapasztalattal is, hét éve folyamatosan kapok felkérést OKJ-s vizsgákra az oktatás szakmacsoport területén. Nagy tapasztalattal rendelkezem pedagógus továbbképzések tartásában, távoktatásos formában is. Nevelőtestületi értekezletekre/műhely beszélgetésekre ajánlott előadási témák Egyéb Társadalomtudományok - Neveléstudomány
Belső és külső terekben alkalmazott fertőtlenítőszerek, kontakt tisztítószerek antimikrobiális, antiallergén hatásának fejlesztése természetes antimikrobiális hatású anyagokkal Környezettudományi Intézet Dobróné Dr. Tóth Márta Tenyésztéses mikorbiológiai vizsgálatok, mikorbák azonosítása, tenyésztése, levegőmonitoring Légterek mikrobiológiai tisztaságának vizsgálata Építőipar Természettudományok - Környezettudomány
Belső terek (iskolák, kórházak, irodák, lakóházak) mikrobiológiai vizsgálata Környezettudományi Intézet Dobróné Dr. Tóth Márta Tenyésztéses mikorbiológiai vizsgálatok, mikorbák azonosítása, tenyésztése, levegőmonitoring Légterek mikrobiológiai tisztaságának vizsgálata Építőipar Természettudományok - Környezettudomány
Élethosszig tartó tanulás Alkalmazott Humántudományok Intézet Dr. Hollósi Hajnalka 14 éve dolgozom a felsőoktatásban, elsősorban a tanárképzés területén rendelkezem széleskörű tapasztalattal, továbbá középiskolában is eltöltöttem közel hat évet. Rendelkezem továbbá vizsgaelnöki tapasztalattal is, hét éve folyamatosan kapok felkérést OKJ-s vizsgákra az oktatás szakmacsoport területén. Nevelőtestületi értekezletekre/műhely beszélgetésekre ajánlott előadási témák Egyéb Társadalomtudományok - Neveléstudomány
Értékek és értékrendek ütközései a 21. századi iskolában Alkalmazott Humántudományok Intézet Dr. Vincze Tamás András 21 év felsőoktatási tapasztalat és 2 év közoktatásban szerzett tapasztalat. Az a morális válság, amely a XX. század második felében a nyugati civilizációban és az annak összetartó elemeit átvevő kultúrákban eluralkodott, arra készteti a nevelés problémáira magasabb szinten (is) reflektáló gyakorlati pedagógusokat, hogy új szempontokat, értelmezési kereteket, fogódzókat keressenek az iskolai értékközvetítésben. A konzumkultúra korábban megdönthetetlenül stabilnak hitt kötődéseket kikezdő térhódítása, a hagyományos értelemben vett gyermekkor erodálódása, az európai kultúra klasszikus értékkonstruktumainak kiüresedése, a technicizált világ egyéniséggyilkos működésmódja, a materialista életszemlélet önépítést gátló korlátoltsága, a hasznosságelv dominanciája, az emberi lét tartalmainak fojtogatóan szűkítő jelenkori interpretációi („egyszer használatos ember”) mind olyan jelenségek, amelyek gátolják a klasszikus humanista értékek be- és elfogadását. Az előadás során ezeket a jelenségeket vesszük górcső alá, és egyben kísérletet teszünk olyan új kereteket megrajzolására, amelyek között a hagyományos értékek (szolidaritás, hűség, kitartás, önfeláldozás, mértékletesség, szorgalom) újra vonzónak tűnhetnek. Mivel az értékek témájáról ritkán beszélünk, a pedagógusok általában örömmel és lelkesen fogadják az előadást, mivel az értékválság tüneteivel ők is nap mint nap, mint a tanórákon, mind a tanórán kívüli tevékenységek során találkoznak, és gyakran szembesülnek az iskolai értékorientáció hatástalanságával, sikertelenségével. Égetően szükségük van olyan szövegek, filmek, játékok megismerésére, amelyek segítségével meggyőzően és hitelesen mutatják be az álértékek és az értékrelativista szemlélet által félrevezetett diákoknak a tradicionális humanista értékek személyiség-összetartó és közösségépítő erejét, hatásait. Egyéb Társadalomtudományok - Neveléstudomány
Etikai dilemmák a 21. századi pedagógusok munkájában és azok lehetséges megoldásai Alkalmazott Humántudományok Intézet Dr. Vincze Tamás András 20 év felsőoktatási tapasztalat és 2 év közoktatásban szerzett tapasztalat. A pedagógiai etika az elmúlt évtizedekben mostohán kezelt terület volt a hazai tanító- és tanárképzésben. A gyakorlatban dolgozó kollégák nap mint nap szembesülnek olyan erkölcsi dilemmákkal, problémahelyzetekkel, amelyek megoldására vonatkozóan a képzés során nem kaptak útmutatást. Az IKT-eszközök használata és az internet bevonása a tanítás-tanulás folyamatába új etikai kérdéseket is felvetett. Az iskola szolgáltató intézményként való értelmezése, ami egyre elterjedtebb a közgondolkodásban, szintén olyan helyzetek elé állítja a pedagógusokat, amelyek alaposabb, mélyebb etikai mérlegelést követelnek. Ezért a pedagógusok örömmel fogadják az előadást, mivel konkrét szituációk értelmezésével és elemzésével fogódzót nyújthatunk nekik a munkájuk során felmerülő (külső és belső) etikai konfliktusok helyes kezeléséhez, megoldásához. Előadásunkkal szeretnénk hozzájárulni a pedagógusok szakmai biztonságérzésének a javításához is, mivel kortárs kutatások arról számolnak be, hogy a pedagógusok eszköztelennek, védtelennek, agyonkontrolláltnak és a korábbi nagyobb mozgásterüktől megfosztottnak érzik magukat. Rá kívánunk mutatni arra, hogy a stabilabb etikai alapelvek következetes érvényesítése milyen nagy mértékben segítheti a szakmai inkompetenciaérzés megszüntetését és a munkahelyi légkör javulását. Egyéb Társadalomtudományok - Neveléstudomány
Fertőtlenítőszerek, tisztítószerek mikrobiológiai vizsgálata Környezettudományi Intézet Dobróné Dr. Tóth Márta Tenyésztéses mikorbiológiai vizsgálatok, mikorbák azonosítása, tenyésztése Tisztítószerekben található mikróbák mennyiségi és minőségi vizsgálata, Tisztítószerek antibakteriális hatásának vizsgálata Vegyipar Természettudományok - Környezettudomány
Humán, állati és növényi minták morfológiai elemzése ultravékony metszetek és hisztológiai, valamint immunhisztológiai eljárások alkalmazásával. Technológia és Tudás Transzfer Iroda Dr. Bodó Enikő Egyéb
Kommunikáció és konfliktuskezelés tréning Alkalmazott Humántudományok Intézet Jánvári Miriam Ivett Több mint 10 év felsőoktatási intézményben eltöltött oktatói tapasztalat Bármilyen munkahelyi közösség számára kommunikáció és konfliktuskezelő képesség fejlesztése céljából Egyéb Társadalomtudományok - Pszichológiai tudományok
LEGO csapatépítő tréning Alkalmazott Humántudományok Intézet Jánvári Miriam Ivett Több mint 10 év felsőoktatási intézményben eltöltött oktatói tapasztalat, LEGO módszertani képzés Bármilyen munkahelyi csoport vagy közösség számára közösségépítés céljából Egyéb
Mikrobamentes, allergénmentes légkondicionáló berendezések fejlesztése természetes antimikrobiális hatású anyagokkal. Környezettudományi Intézet Dobróné Dr. Tóth Márta Tenyésztéses mikorbiológiai vizsgálatok, mikorbák azonosítása, tenyésztése, levegőmonitoring Légterek mikrobiológiai tisztaságának vizsgálata Építőipar Természettudományok - Környezettudomány
Motorfékpadi vizsgálat Műszaki és Agrártudományi Intézet - Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék Lajtos István A fékpad 2009-es telepítése óta vesznek részt fékpadi vizsgálatokban az oktatáshoz és K+F megbízásokhoz kapcsolódóan. Az eszköz alkalmas a dízel üzemű belsőégésű motorok teljesítmén-fordulatszám-nyomaték jelleggörbéinek felvételére, így a motor effektív jellemzőinek meghatározására. A mért paramétereken keresztül vizsgálható a motor felújításának sikeressége, a motor aktuális állapota, valamint az üzemeltetési körülmények változásának hatása összehasonlító mérések sorozatával megmutatja a motorikus paraméterek változását. Füstgázelemzővel kiegészülve alkalmas a vizsgált motor emissziós értékeinek meghatározására. Szolgáltatást végzők: Krajnyik Károly, Lajtos István Gépjárműipar Műszaki tudományok - Technológiai eljárások
Munka és magánélet összehangolása tréning Alkalmazott Humántudományok Intézet Fucskó Mónika A Sz-SZ-B megyei Vöröskereszt szakmai irányítása alatt az elmúlt 3 év során több foglakozási területen (szociális ellátások, igazságügyben , oktatásban dolgozók). Különböző foglalkozási területen dolgozó szakemberek támogatása a szakmai problémák feldolgozásában és a magánéletben rejlő lehetőségek kihasználásban. A kettő összhangba helyezése. Egyéb Társadalomtudományok - Szociológia
Munkaerőpiaci integrációs tréning Alkalmazott Humántudományok Intézet Fucskó Mónika Hátrányos helyzetű térségekben , közmunka programban dolgozó személyek számára az elmúlt 3 év során a Sz-Sz-B. megyei Vöröskereszt irányítása alatt. Alacsony iskolai végzettésgű, vagy szakképzettséggel nem rendelkező hátrányos helyzetű személyek részére nyújtott szolgáltatás. Fő célkitűzés a célcsoport visszavezetése a munkaerő- piacra. Egyéb Társadalomtudományok - Szociológia
Növényi minták szekunder metabolit profil meghatározása Technológia és Tudás Transzfer Iroda Dr. Cziáky Zoltán Növényi minták szekunder metabolit profil meghatározása Agrár- és élelmiszeripar Élettelen természettudományok - Kémia
Pásztázó elektronmikroszkóp, hőkamera, radioaktív sugárzás mérése, zajmérés, abszorpciós spektrofotometria Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológiai Tanszék Dr. Tarján Péter Egyéb
Stresszkezelés tréning Alkalmazott Humántudományok Intézet Harsányiné dr. Petneházi Ágnes 25 éves közoktatásban eltöltött tapasztalat, 12 éves felsőoktatási tapasztalat. Pedagógiai szakszolgálatban pszichológusi tapasztalat Nevelőtestületekben 15-16 fős kiscsoportokban tréning jelleggel való megtartás Egyéb Társadalomtudományok - Pszichológiai tudományok
szárítás, porítás Műszaki és Agrártudományi Intézet - Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék Dr. habil. Antal Tamás 20 év Élelmiszerek szárítása, kísérlet a megfelelő szárítási mód kiválasztására, funkcionális élelemiszerek előállítása, folyadékok porítása, energiatakarékos szárítás Agrár- és élelmiszeripar Természettudományok - Agrártudomány
szárítás, porítás Műszaki és Agrártudományi Intézet - Jármű- és Mezőgazdasági Géptani Tanszék Dr. habil. Antal Tamás 20 év Élelmiszerek szárítása, kísérlet a megfelelő szárítási mód kiválasztására, funkcionális élelemiszerek előállítása, folyadékok porítása, energiatakarékos szárítás Gyógyszer- és egészségipar Egészség tudományok - Gyógyszerészeti tudományok
Szociális készségfejlesztő tréning Alkalmazott Humántudományok Intézet Nyilas Orsolya Több mint 10 év felsőoktatási intézményben eltöltött tapasztalat, illetve tréningek tartásában tapasztalat Szociális kompetencia fejlesztése céljából, bármilyen közösség vagy munkahelyi csoport számára. Egyéb
Tanárképzés: állandó változás és megújulás Alkalmazott Humántudományok Intézet Dr. Márton Sára Katalin 1993 óra a tanárképzésben végzett oktató,képző, kutató tevékenység Nevelőtestületi értekezletekre/műhely beszélgetésekre ajánlott előadási témák Egyéb Társadalomtudományok - Neveléstudomány
Tanulói kooperációt előtérbe állító tanítási- tanulási eljárások Alkalmazott Humántudományok Intézet Dr. Márton Sára Katalin Közel 30 éves felsőoktatási tapasztalat és 10 év közoktatási rendszerben eltöltött tanári tapasztalat. Nevelőtestületi értekezletekre/műhely beszélgetésekre ajánlott előadási témák Egyéb Társadalomtudományok - Neveléstudomány
Vegyületek tisztaságának terület %-os meghatározása Technológia és Tudás Transzfer Iroda Dr. Cziáky Zoltán Vegyületek tisztaságának terület %-os meghatározása Vegyipar Élettelen természettudományok - Kémia